Tłumacz języka migowego

Osoby niedosłyszące i głuchonieme mają do dyspozycji możliwość porozmawiania z naszym doradcą online, który posługuje się Systemem Komunikacji Niewerbalnej. W ten sposób mogą oni wytłumaczyć naszemu pracownikowi stacjonarnego sklepu, na czym polega ich problem. On natomiast może pomóc im w jego szybkim rozwiązaniu.